Strona startowa

Jesteś tu: » Strona startowa

 

 

REGULAMIN WYCIECZKI

 

Bieszczady 1 – 4 czerwca 2017 r.

 

 

 

  1. Uczestnik wycieczki jest zobowiązany:

 

 

a)      zapoznać się z regulaminem wycieczki i go przestrzegać, 

b)      przybyć na miejsce zbiórki o wyznaczonej godzinie, realizować zaplanowany program wycieczki

c)      poinformować kierownika wycieczki o wszelkich wypadkach, wyrządzonych szkodach lub innych problemach dotyczących wycieczki,  o złym samopoczuciu i chorobie lokomocyjnej,

d)     wykonywać polecenia kierownika, opiekunów, pilota i przewodnika,

e)      w czasie jazdy nie spacerować, nie stawać, ani nie klękać na siedzeniu, nie wychylać się przez okno, nie zaśmiecać pojazdu,

f)       w czasie postoju i zwiedzania nie oddalać się od grupy, w trakcie trwania wycieczki uczestnik przebywa cały czas pod nadzorem opiekunów,

g)      w czasie przebywania w miejscu noclegowym postępować zgodnie z obowiązującym tam regulaminem, przestrzegać godzin ciszy nocnej od 22.00 do 6.00, nie oddalać się z miejsca zakwaterowania,

h)      dbać o bezpieczeństwo własne i innych, przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na ulicach i w innych miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo, zachowywać się zgodnie z ogólnymi zasadami dobrego wychowania i kultury, pilnować swoich rzeczy osobistych,

i)        traktować z należytym respektem obiekty zabytkowe i eksponaty muzealne,

j)        nie kupować i nie pić napojów energetycznych,

k)      przestrzegać bezwzględnego zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających,

 

 

  1. W przypadku naruszenia przez ucznia punktu 1.k regulaminu zawiadamia się jego rodziców (prawnych opiekunów) oraz dyrektora szkoły. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do natychmiastowego odebrania dziecka z wycieczki.
  2. Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie z kryteriami ocen z zachowania zawartych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.
  3. Za szkody materialne i zdrowotne wynikłe z nieprzestrzegania regulaminu odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice/opiekunowie
  4. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za wypadek do jakiego dochodzi, gdy ich dziecko nie przestrzega regulaminu wycieczki i regulaminu obiektów i miejsc w których przebywa. W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.
  5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Pracy, Statutu Szkoły oraz rozporządzeń MEN w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i w sprawie zasad i warunków organizowania przez szkoły krajoznawstwa i turystyki.

Witaj na naszej stronie

 

 

Przedszkole Niepubliczne we Włodowicach

Włodowice 50.

 

Szkoła Podstawowa
im. Św. Wojciecha
we Włodowicach


Gimnazjum we Włodowicach 


57-400 Nowa Ruda
Włodowice 25
Tel. 074 872-10-06

Tel. kom. 533307908


spwlodowice@gmail.com

 


 

POLECAMY

 

FALA

 

Z Małej Szkoły w Wielki Świat

 

Wolontariat Rozwija Wieś

 

GABLOTKA SZKOLNA

 

 

 

 

Dzień Dziecięcych Mądrości

Wydaje się, że dzieci postrzegają świat z zupełnie innej perspektywy niż dorośli. Jednak gdy słucha się ich wypowiedzi, to okazuje się, że w swoim „filozofowaniu” trafiają w samo sedno poruszanych spraw. Wystarczy posłuchać audycji „dzieci wiedzą lepiej”, aby przekonać się jak kreatywne i spostrzegawcze są maluchy! :)

 

Dzień Dziecięcych Mądrości
czytaj więcej

W dniach 18-19.V.2017r. uczniowie klas gimnazjalnych oraz klasy VI wraz z opiekunami uczestniczyli w wycieczce, której  plan w pierwszej kolejności przewidział odwiedzenie Muzeum Auschwitz-Birkenau, gdzie podążając za przewodnikiem młodzież poznawała historię tego wyjatkowego miejsca, przepełnionego trudnymi obrazami ale bardzo cennym przekazem czasów II wojny światowej.

Wycieczkowo
czytaj więcej

18 maja w Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kł. odbyły się mistrzostwa uczniów klas trzecich i czwartych w tabliczce mnożenia. W mistrzostwach brało udział pięć szkół.

VIII  Mistrzostwa w Tabliczce Mnożenia
czytaj więcej

15 maja w Szkole Podstawowej w Jugowie odbył się, już po raz czwarty, Gminny Konkurs Matematyczny. W konkursie tym, brali udział przedstawiciele z czterech szkół.

IV Gminny Konkurs Matematyczny
czytaj więcej

Klasa 2b udała się na spacer wzdłuż rzeki Włodzicy. Obserwowaliśmy życie zwierząt wodnych oraz roślinność w najbliższym otoczeniu  rzeki.

Wiosenny spacer nad rzekę
czytaj więcej

Pliki do pobrania

Opracowanie: szkolnastrona.pl